Vánoční program v našich kostelích

16.12.2018 22:20

Bohoslužebný plán viz výše v "rozpisu".

Kostel sv. Jakuba na Zbraslavi bude otevřen k volné prohlídce na Hod Boží vánoční, o svátku sv. Štěpána a na Nový Rok od 14 do 16:30.

Kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách bude kromě bohoslužeb příístupný též na Silvestra od 15 do 16:30.

Sbor sv. Jiří zve srdečně na obvligátní vánoční koncert o svátku sv. Štěpána od 17 hodin do kostela ve Vraném.

V kapli sv. Maáří Magdalény v Dolních Břežanech vystoupí v sobotu 5. ledna při mši svaté v 18 hodin rovněž Sbor sv. Jíří s následnou Tříkrálovou baladou a příchodem sv. Tří králů (Zlatníček ze Zlatník) s možností přispět do Tříkrálové sbírky pro projekty Arcidiecézní charity.   

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)