VELIKONOČNÍ ZPOVĚĎ - MÍSTA A TERMÍNY

03.04.2020 16:16

Jelikož svátost smíření - přikázaná jednou ročně, a to v době velikonoční - předpokládá z vnějšího hlediska účast "maximálně 2 osob", nemělo by být problémem dostát tomuto svátostnému úkonu ani v současné situaci nouzového stavu s jeho omezeními.

Ve Zlatníkách jsem pro zpovědi k dispozici v neděli od 7:30 do 8:00 a ve středu od 17:30 do 18:15. 

Ve Zvoli mohou zájemci přijít na zpověď v neděli v 10:30. 

Ve Vraném bude svatá zpověď a svaté přijímání v pondělí 6. dubna od 18:30.

Na Zbraslavi můžete ke svátosti smíření přicházet - kromě pravidelných příležitostí v týdnu - také o nedělích, i na velikonoční pondělí, a to od 15:30 do 16:30.

O Zeleném čtvrtku, Velkém pátku a Bílé sobotě bude rovněž možnost přijmout svátost smíření v kostele sv. Jakuba mezi 15:30 a 16:30.

Zámecký komplex v Dolních Břežanech je celý uzavřen, využijte sousední Zlatníky nebo Zvoli.

KLASICKÁ PODOBA VELIKONOČNÍHO TRIDUA, JAK BYLA AVIZOVÁNA V "MAJÁKU PEPA",  N E B U D E !  (Sledujte "svátky a rozpis" na úvodní straně.)

 

P. Jan Gerndt, emeritní farář 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)