Volební komise pro volby do pastorační rady farnosti

14.01.2015 12:38

Složení volební komise: Josef Vedral = josef.vedral@seznam.cz  Ludmila Malá = ludmila.mala@volny.cz  Alena Martínková = amartink@leros.cz . Těmto členům volební komise mohou zdejší farníci starší 15 let zasílat návrhy kandidátů (starších 18 let) do pastorační farní rady farnosti. Stanovy - Pastorační rada farnosti.docx (24789)

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)