Výročí patera Bedřicha Ťupy

04.03.2015 06:37
Dne 6. března letošního roku si připomínáme 100. výročí narození vzácného člověka a dlouholetého zbraslavského pana děkana P.ThDr. Bedřicha Ťupy.                                          
                                    
 
Narodil se 6. března 1915 v Borovanech u Tábora. Po maturitě na pražském akademickém gymnáziu v roce 1937 vstoupil do arcibiskupského semináře a studoval na pražské bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy. Na kněze byl vysvěcen v katedrále sv. Víta 28. června 1942. Na své první místo pak nastoupil jako kaplan do Kostelce nad Černými lesy, kde působil v letech 1942 – 1946, odkud byl přeložen do Nových Benátek, od roku 1948 byl pak farářem v Benátkách nad Jizerou. Po roce 1948 měl problémy s komunistickým režimem a na čas byl zbaven i souhlasu k výkonu kněžského povolání, mimo jiné byl v podezření, že je jedním z tajně vysvěcených biskupů. V roce 1982 byl ustanoven jako výpomocný duchovní ve farnostech Mšec a Srbeč na Slánsku, v letech 1983 -1987 pak jako administrátor v Dolním Žandově u Mariánských Lázní. V roce 1988 byl povolán do Prahy a ustanoven administrátorem farnosti na Zbraslavi, kde působil i po odchodu do důchodu v roce 1996 jako výpomocný duchovní. Kardinál František Tomášek jmenoval P.Ťupu arcibiskupským notářem a osobním arciděkanem. Na Zbraslavi se otec Ťupa, i přes svůj tehdy již pokročilý věk, aktivně zapojil do života farnosti i obce, zvláště pak po roce 1989, zajímal se o historii Zbraslavi, kdy rád a neúnavně doprovázel všechny zájemce ke hrobu posledních Přemyslovců a se zaujetím vykládal dějiny kostela i místa. Na své zbraslavské faře také přivítal mnohé vzácné návštěvy, za všechny lze jmenovat např. amerického velvyslance v ČR Bassoru, v neposlední řadě pak i věhlasného českého operního pěvce Eduarda Hakena, který a patřil k jeho osobním přátelům a jehož skvělý pěvecký projev si mnozí ještě živě pamatujeme ze zbraslavského kostela, kde býval častým hostem. Ze Zbraslavi odešel P.Ťupa v roce 2003, kdy se ještě na krátký čas vrátil do svých milovaných Benátek nad Jizerou, podzim svého života pak prožil v kněžském Charitním domově ve Staré Boleslavi, kde se rád zapojoval do společného života domova, koncelebrace i liturgie. Zde se také osobně setkal s papežem Benediktem XVI. při jeho návštěvě České republiky v rámci národní svatováclavské pouti v roce 2009, což bylo jakýmsi symbolickým završením jeho kněžského života. Zemřel pak po krátké nemoci 4.12.2010 ve věku nedožitých 96 let a je pochován na hřbitově v Benátkách nad Jizerou. Do posledních chvil svého života zůstal duševně i fyzicky čilý a projevoval srdečný zájem a lásku o druhé.
 
Zbraslavská farnost si připomíná toto výročí otce Bedřicha Ťupy při mši svaté v neděli 8. března 2015 v 11 hodin ve farním kostele sv. Jakuba Staršího v zámeckém parku na Zbraslavi.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)