Výsledek svatováclavské sbírky

01.10.2016 13:07

Na církevní školství se v naší farnosti v neděli 25. září vybralo celkem 7800,- Kč. Byly již zaslány na příslušné konto Arcibiskupství pražského. Děkujeme všem příznivcům a dobrodincům i za ostatní příspěvky, které slouží k úhradě provozních nákladů našich kostelů.

Další zvláštní - celocírkevní - sbírka pro Papežská misijní díla se bude konat v neděli 23. října.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)