Výsledek Velkopáteční sbírky

13.04.2018 11:06

Do pokladničky v kostele na Zbraslavi odevzdali věřící a návštěvníci kostela celkem 2100 Kč, určených na podporu křesťanům, žijícím ve Svaté zemi. Podobná sbírka - na obnovu zničených domovů především křesťanů v Sýrii - bude z rozhodnutí České biskupské konference konána ve všech kostelích v neděli 15. dubna.

Děkujeme Vám za pozornost, kterou těmto projektům věnujete!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)