Výuka náboženství a katecheze 2019/20 v přehledu

09.10.2019 10:54

Zbraslav: čtvrtek odpoledne v několika skupinách děti školního věku u sester karmelitek v ulici Karla Michala 50. Informace u sestry Jitky, viz kontakty.

Dolní Břežany: středa od 14:35 mladší děti v Základní škole v učebně 3. B. (kroužek, vede P. Jan Gerndt)

Zvole: čtvrtek od 16 hodin v místní škole (vede jáhen Vladimír Hudousek)

Katecheze dospělých: každou středu od 18. září do 6. listopadu včetně: na faře ve Zlatníkách od 19 hodin, P. Jan Gerndt (další místa a termíny budou oznámeny)

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)