Využijme Neděli Božího milosrdenství!

13.04.2020 12:50

Na neděli 19. 4. připadá výroční den ustanovení Svátosti smíření Pánem Ježíšem. Den, kdy přišel mezi apoštoly, ustrašené a zmatené vším, co slyšeli, se svým POKOJ VÁM!

Ve zbraslavském kostele sv. Jakuba budu již od 14 hodin, abych na požádání udělil rozhřešení těm, kdo se řádně vyzpovídají. Kromě toho v celou hodinu, tedy v 15:00 v 16:00 a kolem 17:00 bude možné přistoupit ke svatému přijímání, při zachování všech bezpečnostních opatření.

Těším se, že Vám svátostně posloužím. Přeji radost ze vzkříšeného Pána!

Váš P. Jan Gerndt

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)