Významné svátky nastávajícího období

26.01.2017 17:00

Ve čtvrtek 2. února slavíme Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnic. Mše svatá se žehnáním svící bude sloužena jednak v předvečer, tedy ve středu, od 18:15 ve Zlatníkách, jednak v den svátku od 18 hodin v kapli sester karmelitek na Zbraslavi. 

V pátek 3. února, v den sv. Blažeje, bude možno přijmout individuálně svatoblažejské požehnání na Zbraslavi po prvopáteční mši svaté a adorační pobožnosti, a také v následující neděli na požádání ve všech kostelích.

Dalším významným dnem je 11. únor - světový den nemocných. Jde o sobotu: při mši svaté v 18 hodin u sester karmelitek mohou věřící, kteří se cítí oslabeni nemocí nebo stářím přijmout společně svátost pomazání nemocných. Jde o svátost živých, je proto třeba být na ni připraven podobně jako na svaté přijímání, tedy nejlépe svatou zpovědí. Příležitost k ní bude v ten den již od 17 hodin, v hovorně u sester. Svátost nemocných nemá charakter prevence - je určena skutečně nemocným nebo opravdu zesláblým. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)