Zádušní mše svatá za paní Helenu Němcovou

20.03.2019 11:49

Za zemřelou paní Helenu Němcovou bude sloužena zádušní mše svatá ve čtvrtek 21. března od 17 hodin v kostele sv. Jakuba. Kdo jste ji znali - i další věřící - jste srdečně zvání. P. Jan Gerndt

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)