Zápis z jednání pastorační farní rady, které se konalo dne 03.06. 2015

30.06.2015 08:17

Zápis je po odsouhlasení všemi členy PRF k nahlédnutí zde Zapis z jednani PRF 03.06.2015.docx (23578)

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)