Zavedení sobotní mše u sester karmelitek

27.10.2016 19:47

S účinností od 5. listopadu bude zavedena sobotní mše svatá s nedělní platností v 18 hodin v kapli sester karmelitek Dítěte Ježíše v ulici Karla Michala 50. Zachována zůstává i mše svatá ve čtvrtek v tutéž dobu. V Dolních Břežanech je od téhož data sloužena mše svatá již od 16 hodin. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)