Zlatníky oživnou,

19.08.2018 14:57

a to hned v neděli 2. září, kdy se po ranní osmé mši svaté sejdeme k tradiční farní kávě a následně probereme, jak postoupit v rekultivaci rozsáhlé farní zahrady. 

Brzy na to, 10. září (pondělí) je pro Vás připraven od 19:30 v kostele sv. Petra a Pavla koncert, který je součástí cyklu "Varhany znějící" (viz přiložený plakátek). Zlatnické varhany patří do skupiny poměrně dobře zachovaných menších varhan postavených v polovině 19. století ještě na osvědčených zvukových i mechanických principech barokních varhanářů.

A do třetice: ve zlatnickém kostele bude konán v sobotu 22. září v podvečer Svatováclavský koncert ve spolupráci se zbraslavských smíšeným sborem a Pexesem.

Pravidelné mše svaté budou i nadále celebrovány každou neděli v 8:00 a každou středu v 18:15 h.

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)