Zlepšení stavu P. Pavla Žáka

04.09.2015 16:29

V neděli 30. srpna byl P. Pavel převezen z jednotky intezivní péče neurologické kliniky pražské motolské nemocnice na Rehabilitační kliniku Malvazinky na pražském Smíchově.

Při přijetí dýchal ještě s pomocí přístroje, ale dýchací rytmus si již sám řídil, neuměl polykat, a proto mu v nose zůstala vyživovací sonda do žaludku, částečně pohyboval pravou rukou i nohou, dokázal pohnout hlavou a dát najevo svůj souhlas či nesouhlas. Nedokázal přijímat stravu ústy ani mluvit kvůli dýchání hadičkou v krku.

Díky péči a rehabilitačnímu programu na klinice Malvazinky v úterý tohoto týdne lehce pohnul i levou rukou a začal pohybovat mírně také levou nohou. Ve středu již plně rozhýbal pravou ruku včetně jemné motoriky prstů a pokoušel se psát (zatím není písmo příliš čitelné kvůli skoro mikroskopickým rozměrům). 

Začal cvičit sílu a funkci nohou na speciálním "lůžkovém" rotopedu, jíst první přesnídávky podávané mu lžičkou, naučil se otáčet hlavou na obě strany ...

Dnes, v pátek 4. září, již plně pohybuje oběma rukama i nohama, levou rukou mačká míček na procvičení prstů a dokáže roztáhnout dlaň s prsty, zvedá palec na znamení, že vše zvládá a počítá na prstech pravé ruky. Dýchá již téměř sám a připravuje se na odpojení od dýchacího přístroje, jí pořád lépe a již se také podařilo ho posadit a konečně poprvé promluvil (i když zatím jen sípavě).

Psychicky je na tom lépe, než se očekávalo - reaguje na jakkoliv složitý rozhovor, pamatuje si osoby podle jmen, rozhoduje, jestli chce zkusit psát nebo nechce poslouchat hudbu, sděluje, že ho nic nebolí a nemá deprese. Jasně reaguje na výzvy ošetřujícího personálu a plní co se po něm vyžaduje a hlavně a především aktivně pracuje na svém vyléčení.

Všem děkuje za modlitby i jakýkoliv druh podpory a posílá své pozdravy na následující fotografii. Prosím, ještě ve svých modlitbách vydržte, je vidět, jak moc mu pomáhají.

 

Jiří Žák, bratr

 

 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)