ZMĚNA VE STRUKTUŘE VEDENÍ FARNOSTI OD 1. 5. 2019

10.05.2019 21:02

Na návrh a žádost faráře P. Jana Gerndta provedlo Arcibiskupství pražské opatření, jímž se rozdělila správa farnosti na sféru duchovní a materiální. Duchovně za farnost i nadále odpovídá P. Jan Gerndt (nyní administrátor in spiritualibus), časnou správu budov, pozemků, oprav, financí atd. převzal od 1. května kandidát trvalého jáhenství pan Petr Megela, administrátor in materialibus, který se tím samým stal statutárním zástupcem farnosti jakožto právnické osoby.

Na otce Jana se nadále lze obracet se vším, co souvisí s bohoslužbami a svátostmi, na pana Megelu naopak s nájemními smlouvami, opravami či upozorněními na potřeby oprav, s nabídkami finančních darů či žádostmi o jejich potvrzení. Oba úzce spolupracují, v případě nejistoty kompetence si navzájem podněty předají.

Farnost nemá ani nadále své fyzické sídlo, neboť projekt bylo nutno stornovat zejména pro nedostatek financí. Kancelář je však opět zřízena přímo v kostele sv. Jakuba v místnosti pod oratoří (přístup do ní je sakristií).

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)