Zpřísnění pravidel

23.12.2020 12:51

Žel Bohu, vývoj počtu nově nakažených si vynutil od neděle 27. 12.  zpřísnění vládních opatření, mezi která spadá i péče o co největší snížení rizika vzájemného nakažení všude, kde dochází k fyzickým kontaktům. Bohoslužby je tedy třeba uspořádat tak, aby se vyhovělo příslušným požadavkům.

Ve farnosti Praha-Zbraslav vyřešíme problém tak, že ve venkovských kostelech, kde pravidelně bývá nižší účast, bude ponechán pořad mší svatých, jak byly naplánovány a jak bývají obvykle. Ve Zvoli bude střídavě mše svatá a bohoslužba slova s podáváním sv. přijímání.

Ve farním kostele sv. Jakuba najedeme opět na systém, který se už osvědčil: o nedělích (včetně Nového Roku 2021) bude od 10:30 vystavena v hlavní lodi Nejsvětější svátost, a pak mezi 11. a 12. hodinou podáváno sv. přijímání skupinám či rodinám;  odpoledne v 16:30 bude soukromá latinská mše svatá v mimořádné formě, v jejímž rámci lze cca v 17:00 rovněž ještě přistoupit ke sv. přijímání.

Ve všední dny: bohoslužby budou jako obvykle, vzhledem k tomu, že zpravidla nebývá přítomno více než 15 lidí, kterýžto počet PES v 5. stupni připouští.   

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)