Bůh řekl

a stalo se. Na Boží "řekl" vznikl svět a vesmír. Kristus také řekl, a proto jsme přesvědčeni, že je tomu tak. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Viatikum, pokrm na cestu k Bohu, na cestu do věčnosti, máme nejen využít sami, ale dopřát to všem, kteří jsou v potenciálním nebezpečí smrti. Katolické pohřební obřady vyloženě předpokládají souvislost mezi nadějí na život věčný a sycením se Kristovým tělem a krví. 

On dokonce řekl nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. Někdo má v sobě "blok" vůči zpovědi, a tím pádem (bere-li ty věci vážně) i blok vůči přijetí Eucharistie. Je třeba podotknout, že lehké hříchy nejsou překážkou k přijetí Nejsvětějšího Pána. Jen ten, kdo si je vědom těžkého hříchu, by přistoupením k sv. přijímání těžce hřešil. A že my kněží většinou dokážeme najít pro kajícníka místo a způsob, kde ho to bude co nejméně stresovat. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)