Čas spásy

"Neboť ty nám vždy znovu dáváš milost pokání, ty chceš, abychom se připravovali v naději a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství. V nich jsme dostali počátek tvého života; v nich rosteme k plnosti tvého synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista," modlíme se v první postní prefaci. Každý rok znovu, a přece každý rok jsme - věřím - o něco dále na cestě k Pánu. A různé formy našeho relativního vyhození ze sedla, ať je to koronavirus nebo jiné nečekané události, jen ověřují, zda chceme Pánu odevzdávat sebe, nebo snad podlehneme malověrnosti.

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)