Dva světy

andělů a lidí? Ne. Právě andělé (strážci) jsou takovým skvělým pojítkem mezi světem oslavených a světem putujících a bojujících. Andělé za nás prosí u Boha, a ochraňují nás na těle i na duši. Je to prostě propojené, a proto smíme počítat i se zcela "nelogickými" řešeními našich starostí a těžkostí. Pozdvihni se, duše, z prachu, zaleť k rajským končinám! A naopak: Cherubíni, serafíni, sestupte sem dolů k nám! V pokoře tě prosíme, všemohoucí Bože, přikaž svému svatému andělu, ať tuto Oběť přenese na tvůj nebeský oltář, a nás, kdo máme účast na tomto oltáři, naplň veškerým nebeským požehnáním a milostí. 

S takto propojeným světem andělů i lidí je nutno počítat, když nějak přestává fungovat nebo se stále víc zamotává ten náš viditelný. Odnaučujeme se plánovat (jsme k tomu nuceni neustále se měnícími opatřeními), ale o to více je třeba uvěřit tomu velkému plánu Božímu. Wer betet, wird gerettet. (Kdo se modlí, bude zachráněn.) 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)