E duobus malis...

.. ze dvou zel je třeba volit to menší, praví jedna moudrá zásada. Ale je to i naopak: ze dvou dober je třeba uhájit především to větší nebo chcete-li vyšší. Zachránit duši je důležitější než zachránit tělo. Vylepšit stav nitra je důležitější než se dobře učesat, nalíčit nebo jinak "zdokonalit". 

Co jste vy, byli jsme i my, vzkazují nám naši zemřelí. Mám ještě pět bratrů, ať je varují, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk, řekl boháč z evangelia.

Očistec je stav a místo, kde se splácejí dluhy v lásce, dluhy plynoucí z nepozorností, nedbalostí, polovičatostí. Kolik pošetilého starání bychom si mohli ušetřit, ukazuje dnešní nouzový stav, kdy tolik "nutných" aktivit, zábav, nákupů a vzájemného honění prostě nejde - a my zjišťujeme, že se svět nezbořil, že můžeme být bez toho, a třeba jen docela ponenáhlu se učíme obnovovat osobní vazby v rodině i osobní vztah k dobrému Bohu, který jediný má moc nad životem i smrtí.

Obrácení srdce je první podmínkou odpuštění a také prosby za odpuštění našim zemřelým. Aby kdo mohl získat plnomocný odpustek, nesmí mít trvalé zalíbení v žádném, ani lehkém hříchu. Myslíme-li si snad, že sami máme na pokání "dost času", učiňme je přece kvůli našim zemřelým rodičům, sourozencům, přátelům i všem věrným zemřelým. Budou na nás vzpomínat v naší chvíli nejrozhodnější.      

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)