Je zima ...

venku i uvnitř našich kostelů. Zahřejí však radostné bilance: za rok 2016 bylo v naší farnosti pokřtěno 16 dětí, 19 dětí přistoupilo k prvnímu svatému přijímání. Svátost křesťanské dospělosti přijali 2 dospělí biřmovanci. Svatých přijímání celkem bylo podáno cca 10 tisíc. 15 nemocným bylo uděleno svátostné pomazání, sňatky byly uzavřeny 2. Z 11 rozloučení bylo 5 pohřbů do země a 6 kremací. V současné době se 3 dospělí katechumeni připravují na křest. Náboženství děti vyučujeme na třech místech. Nedělní bohoslužby (či s nedělní platností) se konají na 5 místech, žádnou z nich není zatím třeba pravidelně nahrazovat pouhou bohoslužbou slova. Byly zavedeny na filiálkách i další 2 mše v týdnu, což je novum.

Ve farnosti začala působit ekonomická rada (ERF), která zpracovává výsledek hospodaření za minulý rok.

Z Arcidiecézní charity přišla zpráva o výsledku již tradiční Tříkrálové sbírky: z celé farnosti se sešlo celkem 85.849 Kč; z toho na Zbraslavi 31.041,- (včetně víc než 7 tisíc z tříkrálového koncertu), ve Zlatníkách a Dolních Břežanech 5.828,- a ve Zvoli, kde obcházelo 19 skupin, zbývajících 48.980 Kč.

Lze mít radost z toho, že aktivity církve začínají být vnímány občanskou veřejností pozitivněji než v minulých letech. Deo gratias!

P. Jan Gerndt  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)