Již jest spadla rosička

Dnešní den to dosvědčuje, rok co rok se opakuje, stojí v hymnu "Christe redemptor omnium". Že se rodíš, Spáso, v těle z lásky Boha Stvořitele. Uvědomíme-li si, kolik vánočních mší svatých (mám na mysli opravdu kalvárskou oběť, ne to, co se vznešeně nazývá "bohoslužba" a zatím je to spíš jen společenská událost) bylo odslouženo a upřímných proseb za návrat zbloudilých vysloveno, je vždycky důvod k děkování. Nebe dává rosu, a ona může buď bez užitku stékat či se vypařovat, anebo způsobit, ze země plodí a raší. Věřím, že toho druhého je hodně. A tak se raduji a děkuji. Děkuji i Vám, kdo tento proces podporujete příkladem svého života, svou zbožností či trpělivým denodenním obětováním svých křížů a bolestí, aby se Boží dědictví opět zazelenalo. Ať rok spásy 2020 přinese v tomto směru co nejbohatší plody!

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)