Konec legrace ...

Mám tu na mysli projevy pochybného hrdinství jedněch, kteří např. ostentativně nenosili roušky, nebo dalších, srovnávajících covid-19 s chřipkou, nebo jiných, kteří se houfovali nejen u buffetů, ale třeba i před kostelem. Možná ještě někdo bude pochybovat, zda data o počtu nakažených nebo naplněných kapacitách nemocnic jsou pravdivá ("oni nám lžou!"), já ovšem nepochybuji o tom, že situace s koronavirem se rapidně zhoršuje, jako když na lodi proniká voda na palubu a je třeba každé ruky, která aspoň trochu té vody odčerpá nebo ucpe nějakou díru.

Je skutečně nutné nezanedbat nic z toho, čím můžeme zabránit přenosu nákazy. Bez Boha a bez Krista jako křesťané nemůžeme žít, ale můžeme snížit na minimum vnější fyzické kontakty při modlitbě, bohoslužbě i přijímání svátostí. Využít toho, že kostely budou nyní otevřené i déle než na dosavadní jednu hodinu společné bohoslužby a "trousit se" třeba i jen po dvou nebo jako rodina. Navštívit Pána u svatostánku. Kněží jsou svými biskupy vybízeni, aby podle možností posloužili věřícím individuálně např. svatou zpovědí nebo podáním svatého přijímání. Existují oblasti, kde se věřící dostane na mši svatou třeba jen jednou za měsíc nebo ještě déle - a tak je potřeba být i rozumně skromný. Ale naopak pořádně před Bohem litovat každé zanedbané mše svaté z doby, kdy jsme si ji "odepřeli" z jakéhokoli malicherného důvodu. Když jsi mohl, nechtěls. Teď bys chtěl, ale nemůžeš. Přiznej to sobě i Bohu!  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)