Kult zemřelých?

Slovem kult rozumíme zpravidla oslavování, vyvyšování, chválu převyšující obvyklá měřítka. Může se ale stát, že se opovážlivě něco přežene. A v tom tkví nebezpečí, že se buď někdo zbožští, anebo - což se stává častěji - je automaticky považován za svatého, "šel do ...ckého nebe", a ani nás nenapadne, že právě teď můžeme pro něj udělat nejvíc, jestliže se budeme modlit za prominutí trestů, které mu ještě zbývají za nedostatečně odčiněné a litované hříchy. A tak mu osvědčit svou lásku, eventuálně svůj obdiv. Poklad církve - pomyslný "pytel zásluh", které nashromáždil Boží Syn, Panna Maria a svatí, a z něhož papež jako zástupce Kristův na zemi může rozdávat, přivlastňovat za určitých jasně daných podmínek tzv. odpustky. Ty posilují mou osobní modlitbu. Ba mohu říci: ve chvíli, kdy je aplikuji, se asi tak z 0,0000...1% modlím za zemřelé já, a zbytek tvoří k tomu přidané modlitby nebešťanů (skutečných). To už za to stojí, ne? 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)