Mezidobí

Čas mezi důležitými obdobími, tak by šlo vysvětlit termín pro "zelené neděle". Ale právě ty doprofilovávají, co bylo v předchozím svátečním období zvěstováno. Jan Křtitel řekl, že dosvědčuje: To je Spasitel světa. Je Spasitelem, jsoucím nablízku každému, ale zvlášť tomu, kdo s ním počítá i v té nejvšednější situaci. V týdnu od 18. do 25. ledna myslíme na jednotu křesťanů. O Hromnicích budeme vzpomínat na Simeona a Annu, osoby z jeruzalémského chrámu a prototypy zasvěceného života. Únor a začátek března jsou obdobími tzv. jarních prázdnin, kdy doprovázíme naše děti a mládež na - zpravidla ještě zcela zimních - akcích a sportovních pobytech. I tam posíláme svaté anděly, kteří kdysi provolávali "pokoj lidem dobré vůle". Mezidobí není tedy dobou duchovního spánku, ale dobou křesťanské praxe. V ní pak narazíme i na živelnou potřebu pokání. Ale o tom až po letošním 26. únoru ...  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)