Muž spravedlivý ...

... svatý Josef. Byl mužem zákona Božího i zákona státního. Ani jedno není vždy jednoduché: propuštění ženy bývalo spojeno s velkými nepříjemnostmi, a putovat z Nazareta v Galileji ke sčítání do Betléma ... On tomu dostál. A dostalo se mu mimořádné pomoci, když dostal pokyn ve snu, dokonce dvakrát (poprvé při úmyslu propustit potají Marii, podruhé když se Herodes chystal k dětskému masakru).

Ono známé udělejte všechno, co vám přikážou, obsahuje spravedlnost, za kterou stojí Pořadatel všeho. Těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Hledejme způsoby, jak být blízko Bohu, který mnohdy čeká v osobě našeho bližního. Ukaž mi víru, která je beze skutků! Já ti však ze svých skutků mohu dokázat svou víru, napsal velmi pravdivě apoštol Jakub. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)