Naše kostely podle "stáří", několik výročí

Nejstarším posvátným místem naší kolatury se zdá být kostel sv. Jiří ve Vraném, o němž je zmínka již v roce 993. Farnost při něm prokazatelně od roku 1352. Druhou je Zbraslav: nynější kostel sv. Jakuba byl postaven v letech 1650-54, v těsném závěsu je Havlín s letopočtem 1660. Následuje kostel sv. Jana Nepomuckého ve Velké Chuchli z r. 1729 a Narození (Jména) Panny Marie v Chuchli Malé, benedikovaný posledním zbraslavským opatem Stoyem 7. 9. 1774. Během 19. století byl postaven nynější kostel ve Zlatníkách (1857), kaple v Dolních Břežanech, konsekrovaná 17. 4. 1887, a nejmladším je chrám sv. Markéty ve Zvoli, který konsekroval kardinál Schönborn 20. 9. 1894.

Po 8. lednu 2017 bude za příčinou generální opravy dočasně uzavřena kaple sv. Maří Magdaleny v Dolních Břežanech. Věřícím se nabízí náhradní dobře dostupné místo ve Zvoli, kde nyní jsou bohoslužby v neděli v 9:30 a v pátek v 19 hodin. Interiér by měl doznat plné obnovy co do původní výmalby a plastik; dostane nové lavice s vytápěním a funkční píšťalové varhany. Kaple je v majetku Arcibiskupství pražského, které bude investorem i garantem veškerých oprav. Uzavírka potrvá něco přes rok. Bohužel nebude zřejmě možné oslavit kulaté 130. výročí vysvěcení. 

Dolní Břežany se honosí ještě jedním významným výročím: 190 let od založení místní školy pražským arcibiskupem Václavem Leopoldem Chlumčanských z Chlumčan a Přestavlk. Bude oslaveno mší svatou, celebrovanou biskupem Karlem Herbstem v pátek 11. listopadu od 16 hodin, následovat bude slavnostní setkání v nynější škole.

Dá-li Bůh, začne zjara - k poctě 160. výročí postavení kostela - oprava pláště zatím alespoň kostelní věže ve Zlatníkách.

Největší stavební akcí ovšem nesporně bude obnova sídla farnosti v domě čp. 472 na Zbraslavi. Rozpočet je 2,5 milionu. Budeme vděčni sponzorům za pozornost zejména vůči této akci, která má přispět k oživení farního duchovního života celé kolatury.

P. Jan Gerndt, farář

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)