Nový začátek

Nejen školní rok začíná: také jakási opravdovější pracovní doba pro ostatní obory lidské činnosti, které během prázdnin fungovaly jen v tom nejnutnějším. Život Božích dětí má také před sebou období větší tvořivosti, nasazení i služby - jako Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sám sloužil ...

Leží před námi nových 10 měsíců, během nichž můžeme něco vykonat pro růst království Božího. Něco nastudovat nebo se víc dovědět o svém náboženství, abychom lépe a přesvědčivěji mohli hájit jeho principy. Navázat nové vztahy tak, abychom se nejen znali od vidění, ale mohli se vzájemně sdílet a vypomáhat si. Aby naše děti mohly najít dobré věřící kamarády a aby naše rodiny nebyly osamělé ostrůvky bez vzájemného propojení. Ty, kterým leží toto poslední na srdci, zveme na setkání rodin ve středu 25. září od 18:30 v klášteře sester karmelitánek na Zbraslavi.   

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)