PODĚKOVÁNÍ

Vážení příznivci kněžského semináře, srdečné díky za Vaše příspěvky do sbírky, konané v našich chrámech 26. června. Vynesla rovných 9.000 Kč. Chci Vás informovat i o tom, že z prostředků farnosti byly opraveny lavice v kostele ve Zvoli a restaurován malý zvon z věže zvolského kostela. Ve Vraném jsme nechali zpevnit ohradní zeď bývalého hřbitova. Během léta by mělo dojít k dokončení opravy střechy a oplechování kostela sv. Jakuba. Ve Zlatníkách převezme Místní úřad do své správy věžní hodiny a zajistí jejich opravu i provoz. Rovněž zajistí vyčištění části farní zahrady od náletových dřevin. Největší akcí ovšem bude obnova sídla farnosti v čp. 472 - její předběžný náklad je 2,5 milionu. P. Jan Gerndt  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)