Rosu dejte, nebesa

V zimním období se nevyskytuje rosa, spíš námraza. Ale je to podobné: člověk nepozoruje, že by "padala z oblohy", prostě se vytvoří a my ji vnímáme. Volání starozákonních proroků po Vykupiteli nemá tuto formulaci náhodou: vždyť sám Kristus řekl, že na Boží království nelze ukázat prstem nebo je popsat místně, ale že království Boží je mezi námi. A ono se skutečně tvoří podobně jako ta rosa nebo námraza: totiž když se šťastně sejdou "podmínky jeho vzniku", to znamená Boží milost plus naše pohotovost, naše chtění být Božím lidem.

O slávě Boží vypravují nebesa, obloha zvěstuje díla jeho rukou, a všechno jsoucno stvořené jen chválu Páně množí. K němu máme patřit v prvé řadě my křesťané, ale jistě i další lidé dobré vůle

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)