Středa 18. 3.

Předvečer sv. Josefa ... Tento náš národní patron je vzýván jako Naděje nemocných. Podle mimobiblické tradice stál u jeho lůžka adoptivní syn Ježíš. Kde je On, tam je vždycky naděje na zlepšení, nejen po stránce medicinské. Být křesťanem znamená být reálným optimistou, protože základní logická úvaha nám říká, že jestliže Bůh chtěl, abychom byli, pak udělá všechno pro to, aby započaté dílo bylo dovedeno k dobrému konci.   

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)