Svým andělům přikázal o tobě

Duchové bytosti, stvořené k Boží oslavě a k pomoci lidem, mají pevné místo už v modlitbě dětí. ANDĚLÍČKU MŮJ STRÁŽNÍČKU bývá první modlitba, které se dítě naučí. Řecké slovo angelos znamená posel. Posel zvěstující, i posel pomáhající. Vždyť Bůh k nám nejen mluví, ale přispívá svou milostí pomáhající. Andělé to byli, co navštívili starého Abraháma se zvěstí, že jeho věkem pokročilá manželka Sára dostane dítě. Byl to anděl (Rafael), který vedl mladého Tobiáše, aby se jeho otci dostalo uzdravení ze slepoty a vysvobození jeho příbuzné od spoutanosti zlým duchem. Anděl otevřel učedníkům dveře žaláře, kam byli uvrženi od mocných za to, že přes jejich zákaz učí o Ježíšovi jako Synu Božím. Andělé jsou kolem nás už proto, že každý člověk bez rozdílu dostává hned při příchodu na svět svého anděla strážce, který ho ochraňuje na těle i na duši, vnuká mu dobré myšlenky a prosí za něj u Boha. I člověk může poprosit anděla strážce, aby za něho něco vyřídil nebo zařídil, neméně než třeba sv. Antonína nebo Judu Tadeáše, zvláště jde-li o věci přirozenou cestou jen obtížně dosažitelné.

Zvlášť silně vzýván bývá sv. Michael, kníže nebeského vojska, proti úkladům ďábla a jeho kumpánů, neboť inteligence andělů, i těch padlých, je vyšší než naše. S pomocí svatých andělů máme šanci zvítězit nad tělem, světem i ďáblem.  

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)