TŘÍKRÁLOVÉ AKCE

Liturgicky oslavíme Zjevení Páně mší svatou z vigilie ve čtvrtek 5. 1. u sester karmelitek v 18 hodin, a v den slavnosti v pátek 6. 1. na Zbraslavi v 16:30 a ve Zvoli v 19 hodin, v obou případech se žehnáním vody, kadidla a křídy. Týž den proběhne ve zbraslavském chrámu sv. Jakuba od 18 hodin dobročinný koncert s názvem ZPĚVEM NAPŘÍČ GENERACEMI PRO DOBROU VĚC, ve prospěch projektů Tříkrálvé sbírky, organizované Arcidiecézní charitou. Ta schválila i náš farní projekt pomoci nepohyblivému Davidu Šmelhausovi (25) na pořízení nového invalidního vozíku. Potkáte-li tedy koledníky z naší farnosti (budou obcházet hlavně ve Zvoli, ale i na Zbraslavi a ve Zlatníkách), můžete přispět právě na tento konkrétní účel.

P. Jan Gerndt 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)