Úterý 17. března

Máme svátek sv. Patrika, patrona Irska. Katolické země - nebo donedávna tak vyhlížející. Duchovní koronavirus - ztráta smyslu pro hřích, ztráta vnímání toho, že vůbec něco dělám špatně, poznamenal již většinu evropských zemí. Dělají to všichni, tak je to asi správné. Schválil to parlament, tak na tom nebude nic tak zlého. Řekl to jeden biskup či kněz, tak to asi říká celá Církev i sám Pán Bůh. 

Myslet a rozhodovat se opravdu křesťansky ale znamená vyhodnocovat si ve světle slova Pána Ježíše zodpovědně vše, co já dělám, jakým stylem já přemýšlím, co je pro mě skutečně nejvyšším Dobrem, pro něž snesu nepřízeň či nepohodlí, a udělám všechno. Jinak budu nanejvýš cosi papouškovat. 

Podle zásady že všechno zlé je pro něco dobré vidíme nyní, bez čeho všeho lze docela dobře fungovat. Co všechno, co jsme před pár dny "museli stihnout", najednou nejen nemusíme stihnout, ale nemusíme vůbec a uvolnilo nám to čas na bližní, a já doufám, že i čas na Boha.

Milujme, a pak dělejme, co chceme! (srv. sv. Augustin) 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)