VÁNOCE ...

Dny Boží i lidské štědrosti.

Svátky nové naděje.

Důvod zplna srdce poděkovat Bohu za jeho lásku, kterou nás miloval ještě před založením světa.

Uvědomit si, že dějiny vytváří Bůh, ale spolu s námi.

Důvěřovat, že On je zde, jako jeden z nás, a přece nás povede i v Novém roce za ruku, půjde před námi a bude stát za námi. On, Neobsáhlý a Nevýslovný, a přece nám tak blízký.

"Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel." (Lk 2,12)

P. Jan Gerndt

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)