Novinky

10.07.2017 10:57

PRÁZDNINOVÉ VÝJIMKY V POŘADU BOHOSLUŽEB

Na Zbraslavi: nedělní mše v 11 h budou vždy. Odpadnou pouze odpolední mše svaté v pátek 28. 7. a v pondělí 31. 7. U sester karmelitek čtvrteční a sobotní mše svaté v 18 hodin zůstávají beze změn. Ve Zvoli: nedělní mše mohou být výjimečně nahrazeny bohoslužbou slova, vždy však začínají v 9:30....
25.06.2017 18:44

POUTNÍ VÍKEND VE ZLATNÍKÁCH

Zveme Vás do Zlatník k vycházce - putování - po kapličkách, nacházejících se na území Zlatník-Hodkovic, v minulém roce opravených. Sraz v sobotu 1. 7. ve 14 hodin před kostelem sv. Petra a Pavla. Na jednotlivých zastávkách bude vždy místo pro modlitbu, píseň či nějakou zajímavost, včetně soutěží...
02.06.2017 22:12

NOC KOSTELŮ

Už tradiční akce večerních programů v kostelích pro širší veřejnost proběhne letos v pátek 9. června. V naší farnosti se jí účastní kostel sv. Jakuba na Zbraslavi, kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách a kostel sv. Markéty ve Zvoli. Podrobný program lze najít na vývěskách, nebo v červených...
15.05.2017 14:57

Benefiční koncert 28.5.2017

Zveme Vás na neděli 28. 5. do kostela sv. Jakuba St. od 17 hodin na benefiční koncert Anděl houslí. Účinkuje Václav Návrat, virtuos na barokní housle a hudební skladatel. Vstupné dobrovolné. Plakátek viz zde
06.05.2017 21:08

Mariánská pobožnost na Baních, májové pobožnosti

V sobotu 13. května od 14:30 se koná tradiční květnová pobožnost u kapličky na zbraslavských Baních (autobus 129 a 318, zastávka "Baně"). Zveme všechny mariánské ctitele. Májové pobožnosti ve farnosti se konají každé pondělí a pátek na Zbraslavi po odpolední mši svaté, ve středu ve Zlatníkách a v...
01.05.2017 20:08

První soboty na Zbraslavi

Od května 2017 zavádíme tzv. fatimské první soboty. Mše svatá v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi bude vždy v 9 hodin. (Večerní bohoslužba s nedělním formulářem v kapli sester karmelitek zůstává.)
01.05.2017 19:58

BIBLICKÉ HODINY VE ZVOLI

Zveme Vás na hodiny náboženského vzdělávání do kostela ve Zvoli každý první pátek od cca 19:30. Hlavní téma tohoto pátku: subjektivní svět Panny Marie ve světle toho, co o ní víme z bible i církevní tradice. Témata jsou volena dle námětů farníků. Biblické hodině předchází v 19 hodin mše svatá (od...
23.04.2017 13:23

ZBRASLAVSKÉ PAŠIJE 2017

budou předvedeny v sobotu 29. dubna od 14:30 na prostranství před kostelem sv. Jakuba. Umělecký vedoucí: Oldřich Vlček, účinkují profesionální i amatérští umělci. Vstup volný, dobrovolné příspěvky vítány. 
23.04.2017 13:15

Poutní slavnost ve Vraném

Poutní mše svatá ke cti sv. Jiří bude slavena ve vranském kostele v sobotu 29. dubna od 11 hodin. Odpoledne v 16 hodin vystoupí koncertně chrámový Sbor sv. Jiří pod vedením Ing. Alfonse Limpoucha. Všichni jste srdečně zváni.
12.04.2017 09:46

OHLÁŠKY PRO VELIKONOČNÍ TRIDUUM A OKTÁV

NA ZELENÝ ČTVRTEK bude v 18 hodin bohoslužba Poslední večeře Páně (mše svatá a přenášení Nejsvětější svátosti) na Zbraslavi i ve Vraném v 18 hodin. O VELKÉM PÁTKU bude pobožnost křížové cesty ve Zlatníkách v 15 a ve Vraném v 17:30. Velkopáteční obřady pak začnou na Zbraslavi a ve Vraném opět v 18...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)