Římskokatolická farnost Praha - Zbraslav

s přifařenými obcemi a kostely okresu Praha-západ


Slovo duchovního správceKostel sv. Jakuba na Zbraslavi je pravidelně otevřen jak před bohoslužbami tak po nich. V letním období je otevřen i každou sobotu, neděli a svátek mezi 14. a 17. hodinou.

Poutníkům do Compostely rádi otiskneme kostelní razítko. Credenciály (poutnické průkazy) lze objednat na adrese www.ultreia.cz nebo obdržet přímo u nás.

Komentovaná prohlídka (PhDr. Martin Šámal) se koná každou první neděli v měsíci od 14 hodin, a to celoročně. U komentovaných prohlídek prosíme o příspěvek 50,- Kč za osobu. Hromadné výpravy nechť laskavě nahlásí účast předem.

Nedělní odpolední Varhanní půlhodinky se konají každou první neděli v měsíci od 15 hodin. Program viz zde


NOVINKY Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti!

Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Těší nás, že v našem kostele sv. Havla nalezli svůj duchovní domov ukrajinští věřící pravoslavného vyznání, kteří v něm každou neděli konají od 10 hodin Svatou liturgii, případně další bohoslužby i v jiné dny.

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Zbraslav


U Národní galerie 472, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ 49624156

Evidenční číslo v rámci arcidiecéze: 0208
 P. Jan Gerndt

Emeritní farář a duchovní správce

739 484 835

jan.gerndt@centrum.cz

Petr Megela

Trvalý jáhen, administrátor, statutář

724 169 692

petr.megela@gmail.com

Vladimír Hudousek

Trvalý jáhen

606 682 306

hudousek@volny.cz