Římskokatolická farnost Praha - Zbraslav

s přifařenými obcemi a kostely okresu Praha-západ


Slovo duchovního správceKostel sv. Jakuba na Zbraslavi je v zimním období pravidelně otevřen jak před bohoslužbami tak po nich.

Poutníkům do Compostely rádi otiskneme kostelní razítko. Credenciály (poutnické průkazy) lze objednat na adrese www.ultreia.cz nebo obdržet přímo u nás.

Komentovaná prohlídka (PhDr. Martin Šámal) se koná každou první neděli v měsíci od 14 hodin, a to celoročně. U komentovaných prohlídek prosíme o příspěvek 50,- Kč za osobu. Hromadné výpravy nechť laskavě nahlásí účast předem.

Varhanní půlhodinky se přes zimu nekonají. Program viz zde


NOVINKY Vítejte na stránkách zbraslavské farnosti!

Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Těší nás, že v našem kostele sv. Havla nalezli svůj duchovní domov ukrajinští věřící pravoslavného vyznání, kteří v něm každou neděli konají od 10 hodin Svatou liturgii, případně další bohoslužby i v jiné dny.

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Zbraslav


U Národní galerie 472, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ 49624156

Evidenční číslo v rámci arcidiecéze: 0208
 P. Jan Gerndt

Emeritní farář a duchovní správce

739 484 835

jan.gerndt@centrum.cz

Petr Megela

Trvalý jáhen, administrátor, statutář

724 169 692

petr.megela@gmail.com

Vladimír Hudousek

Trvalý jáhen

606 682 306

hudousek@volny.cz