Římskokatolická farnost Praha - Zbraslav


Slovo duchovního správce
Vládní omezení volného pohybu osob od 1. 3. 2021 počítá s výjimkou pro účast na bohoslužbách, pohřbech i svatbách. Prosíme o dodržování rozestupů i v lavicích, nejde-li o rodinu nebo členy jedné domácnosti. Děkujeme!

Rezervační systém v našich kostelích nemáme zaveden.NovinkyVítejte na stránkách zbraslavské farnosti!

Jsme rádi, že Vám můžeme tímto způsobem představit Římskokatolickou farnost Praha-Zbraslav, zahrnující kromě historické Zbraslavi, Lahovic a Lipenců i území a kostely bývalé farnosti zlatnické a vranské. Ze Zbraslavi proto obsluhujeme ještě Březovou, Oleško, Dolní Břežany, Jarov, Lhotu, Zálepy, Libeň, Ohrobec, Vrané nad Vltavou, Zlatníky, Hodkovice, Černíky a Zvoli. Náboženský život se koncentruje kolem našich 6 kostelů: farního (býv. děkanského) chrámu sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, a svatyň filiálních: hřbitovního (kdysi farního) kostela sv. Havla na Zbraslavi, bývalého farního kostela sv. Jiří ve Vraném, bývalého farního kostela sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách, kostela sv. Markéty ve Zvoli a zámecké kaple sv. Marie Magdalény v Dolních Břežanech.

Těší nás, že v našem kostele sv. Havla nalezli svůj duchovní domov ukrajinští věřící pravoslavného vyznání, kteří v něm každou neděli konají od 10 hodin Svatou liturgii, případně další bohoslužby i v jiné dny.

Na našich stránkách najdete kromě pořadu bohoslužeb a farních aktualit i informace o kulturních a vzdělávacích akcích, které naše farnost pořádá nebo se na nich podílí.


Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha - Zbraslav


U Národní galerie 472, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ 49624156

Evidenční číslo v rámci arcidiecéze: 0208
P. Jan Gerndt

Emeritní farář a duchovní správce

739 484 835

jan.gerndt@centrum.cz

Petr Megela

Statutární zástupce farnosti a materiální správce

724 169 692

petr.megela@gmail.com

Vladimír Hudousek

Jáhen

606 682 306

hudousek@volny.cz