Historie

05.02.2012 16:26

II. Přemyslovci, cisterciácký klášter, Zbraslav

     Žádný rod vládnoucí v českých zemích nikdy nesplynul se „svým“ státem tak dokonale jako potomci legendárního Přemysla Oráče. Nejprve vládcové malého území okolo Prahy, posléze knížata „všech Čechů“ a králové z Boží vůle, byli Přemyslovci dědičnými pány...
24.07.2011 17:34

I. Přemyslovci, cisterciácký klášter

I. Přemyslovci, cisterciácký klášter, kostel sv. Jakuba Staršího, Zbraslav  V  legendě o svatém Václavu z konce 10. Století, v kapitole 13 se píše :….. Neboť / sv. Václav / byl kdysi přinucen od svého bratra a svých zemanů pro zrození synů, obcoval s ženou a zplodil...

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt, emeritní farář a duchovní správce)
724 169 692 (Petr Megela, statutární zástupce farnosti a materiální správce)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda, výpomocný duchovní)