Bohoslužby

Adresa poloveřejné kaple sester karmelitek Dítěte Ježíše: ulice Karla Michala 50, Praha 5 - Zbraslav

* Adorace Nejsvětější svátosti

* * Jen poslední pondělí v měsíci, latinská tradiční

! Není v červenci a v srpnu