Bohoslužby

                               SLEDUJTE TAKÉ AKTUÁLNÍ ROZPIS NA ÚVODNÍ STRANĚ WEBU.

Adresa poloveřejné kaple sester karmelitek Dítěte Ježíše: ulice Karla Michala 50, Praha 5 - Zbraslav

* Adorace Nejsvětější svátosti

* * Latinská tridentská, jen druhé a čtvrté, ev. i páté pondělí v měsíci

! Není v červenci a v srpnu