Novinky

Divadelní představení spolku Zbraslavské pašije v sobotu 20. 4. od 14:30 se pro nepříznivou předpověď počasí překládá do interiéru kostela sv. Jakuba.

V neděli 21. dubna v 9:30 odslouží mši svatou generální vikář a pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, aby také požehnal nedávno instalované varhany. Zveme na tuto slavnost všechny farníky a příznivce dolnobřežanské kaple!

S radostí sdělujeme naší farní veřejnosti, že se podařilo sehnat do kaple sv. Máří Magdaleny varhany, které nahradí málo vyhovující a navíc pouze zapůjčený malý pozitivek. Varhany byly přivezeny z Holandska, kde přestaly sloužit díky zrušení bohoslužebného místa. Rok výroby 1965, jsou ve velmi dobrém stavu i díky varhanáři Janu Gregorovi ze...

Nejdůležitější svátky liturgického roku se blíží; pořad bohoslužeb ve zbraslavské farnosti k nalezení v přiloženém souboru. Obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku budou ve farnosti dvoje, Veliká noc vzkříšení letos pouze na Zbraslavi.

v PS Parlamentu ČR se blíží hlasování o tzv. manželství pro všechny. Návrh zákona již prošel bez velké pozornosti druhým čtením.

... a to už od 7. února. Mše svatá vždy od 18:15, před ní společná modlitba růžence. V době svatopostní bude následovat pobožnost křížové cesty, v dubnu společné nešpory a v květnu májové mariánské pobožosti.

Smíšený pěvecký sbor Coro di Aula Regia, který sdružuje zpěváky ze Zbraslavi, Radotína a okolí, hledá do svých řad nové zájemce o sborový zpěv, jak do ženských, tak především mužských hlasů. (Znalost čtení not není podmínkou.) Zájemci se mohou obracet na sbormistryni Janu Petráškovou, tel. 605 784 450.

Kostel sv. Markéty ve Zvoli bude dnes 23. 12. od 16 do 18 hodin otevřen k tiché vzpomínce na oběti čtvrtečního teroristického útoku na pražské Filosofické fakultě. Lze rozvítit svíci a setrvat v modlitbě a tichu. Zítra v době rozdávání betlémského světla (mezi 13. a 15. hodinou) lze učinit totéž.

V době adventní se slouží u Sv. Jakuba na Zbraslavi (u mariánského oltáře) každou středu od 6:30 mše svatá s rorátními zpěvy. Přítomní jsou pak zváni na snídani. Po mši svaté je možno přistoupit ke svátosti smíření.