Novinky

Kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách bude dnes přístupný k prohlídce mezi 17:30 a 20:00. Od 18 hodin zahraje na varhany pan Miloslav Šimek.

Srdečně zveme mariánské ctitele na poutní pobožnost u kapličky Panny Marie na zbraslavských Baních. Bude se konat v sobotu 8. května na svátek Panny Marie, Prostřednice všech milostí, odpoledne v 15 hodin. Přijďte nebo přijeďte! Kdo prosí, dostává, a přes Pannu Marii kolikrát mnohem jednodušeji, než skrze vlastní úsilí ...

V minulém týdnu byly zahájeny přípravné terénní práce pro osazení slavnostního vnějšího osvětlení našeho kostela sv. Markéty ve Zvoli. Za pomoci techniky i ručních sil bylo vyhloubeno úložiště a položeno 300 m kabelů. Děkujeme všem, kteří se podílejí na tomto projektu, který přispěje ke zkrásnění kostela i obce.

S obnovou výuky na školách obnovíme na Zbraslavi od čtvrtka 15. 4. hodiny náboženství. Podrobnosti sdělí katechetka sr. Jitka Petříková

Obnovujeme TMS

08.04.2021

Po vynucené pauze (nemoc, personální změna) obnovujeme alespoň jednou za měsíc celebraci Mše svaté v tzv. mimořádné formě, které se někdy říká tradiční nebo nepřesně, ale už zavedeně, tridentská. Jde o formu, která byla jedinou pro celou západní Církev až do roku 1969, kdy papež sv. Pavel VI. kodifikoval mešní řád (dnes tzv. řádná forma) do podoby,...

Oproti loňsku budeme moci aspoň ve skromném měřítku oslavit liturgicky Svatý týden i velikonoční Triduum. Rozpis viz výše, najdete ho také v Majáku Pepa ("velikonoce 2021"), který v těchto dnech vyšel.

Po krátké nemoci nás dne 26. 2. nečekaně předešla na věčnost paní Věra Růžičková, hudební pedagožka a bývalá dlouholetá varhanice na Zbraslavi. Zádušní mše svatá a rozloučení se koná v pondělí 8. března v 11 hodin v kostele sv. Jakuba. Poté bude převezena na Havlín a pochována do rodinného hrobu.

Otec Karol Laburda, který působil do 31. 1. na 0,5 úvazku jako výpomocný duchovní v naší farnosti, byl nyní ustanoven k výpomoci ve slovenské farnosti u Sv. Jindřicha na Novém Městě. Zůstává také výpomocným duchovním (rovněž na 0,5 úvazku) ve farnosti Praha-Modřany. Přejeme mu zdar a Boží požehnání.

Dekretem ze dne 12. 1. 2021 odvolal kardinál Dominik Duka z funkce výpomocného duchovního pro farnost Praha-Zbraslav P. Karola Laburdu ke dni 1. 2. 2021. Místo toho dostane jiný částečný úvazek. Věřím, že ti, kteří mají důvod otci Karolovi poděkovat za to, co dobrého v naší farnosti během 5 let vykonal, budou mít ještě možnost tak učinit, a že jako...