Novinky

V pondělí 27. září by se dožil 750 let Václav II., král český a polský, otec Elišky Přemyslovny. V kostele sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, kde se nacházejí jeho ostatky, bude proto v tento den odpoledne v 16:30 sloužena latinská zádušní mše svatá ve starobylém tradičním římském ritu.

Vydali jsme podzimní číslo farního zpravodaje MAJÁK PEPA. Je dostupný zde , anebo v tištěné podobně si jej můžete vyzvednout v našich kostelích.

Ke každoročním Slavnostem Elišky Přemyslovny, pořádaným na Zbraslavi tentokrát od 15. do 19. září, přispíváme koncertem k její poctě v kostele sv. Jakuba v pátek 17. září od 18 hodin (účinkují Kvarteto Apollon, Vladimír Roubal - varhany, Jan Verner - trubka, Jan Verner sen. - zpěv) a chorální mší (katedrální schola) v neděli 19. září od 11 hodin...

Poznej svou farnost, tak zní motto farního výletu, na který zveme děti i dospělé (je připraven duchovní i zábavný program) v sobotu 11. září. Sraz v 10:00 na Zbraslavi u zastávky MHD U Včely, pojedeme autobusem do Zlatník, kde se sejdeme před kostelem asi v 11 hodin. Poté pěšky ke keltskému oppidu a ve 14:30 sraz u zámecké kaple sv. Máří...

Při všech nedělních bohoslužbách 4. a 5. září budeme pamatovat na ty, kterým začíná nový školní rok. V závěru mše svaté mohou individuálně přistoupit, aby obdrželi zvláštní požehnání, za zpěvu Přijď, ó Duchu přesvatý. Každý obdrží na památku obrázek.

V neděli 25. července o svátku sv. Jakuba Staršího, patrona farního kostela na Zbraslavi, doprovodí mši svatou v 11 hodin Královédvorský chrámový sbor pod vedením MgA Víta Havlíčka PhD. Přednese Missu sollemnis in C od Leopolda Koželuha a další skladby.

Vydali jsme prázdninové dvojčíslo farního zpravodaje MAJÁK PEPA. Je dostupný zde na webu, anebo v tištěné podobně si jej můžete vyzvednout v našich kostelích. Omezuje se takřka výhradně na zprávy z farnosti, ale i těch je tentokrát docela dost ....

Kostel sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách bude dnes přístupný k prohlídce mezi 17:30 a 20:00. Od 18 hodin zahraje na varhany pan Miloslav Šimek.