Novinky

O svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnicích) bude žehnání svící již v předvečer, tj. ve středu 1. 2. od 18:15 ve Zlatníkách. Ve čtvrtek 2. 2. bude mimořádně táž bohoslužba u Sv. Jakuba na Zbraslavi v 9 hodin, a také večer v 18 hodin u sester karmelitek.

Kdo v uplynulém roce 2022 věnoval finanční dar farnosti a přál by si vystavit potvrzení pro daňové účely, může se obrátit na otce Jana Gerndta nejlépe e-mailem. Je třeba uvést jméno a příjmení s adresou bydliště, a výší částky s aspoň přibližným datem jejího poskytnutí.

V pátek 6. ledna v den slavnosti Zjevení Páně bude v kostele sv. Jakuba kromě dopolední mše svaté v 9 hodin také v 18 hodin večerní už tradiční dobročinný tříkrálový koncert, jehož výtěžek bude věnován do arcidiecézní Tříkrálové sbírky. Zpívat a hrát budou Zbraslavský dětský sbor, členové Coro di Aula Regia a komorní orchestr. Srdečně zveme!

Jako v minulých letech, i tentokrát budou rorátům v kostele sv. Jakuba u oltáře Panny Marie patřit středy, a také čtvrtek 8. prosince, kdy slavíme Neposkvrněné Početí Panny Marie. Příležitost ke sv. zpovědi je po mši svaté.

V neděli o slavnosti Krista Krále přivítáme ve Zvoli pražského generálního vikáře biskupa Zdenka Wasserbauera, který při mši svaté udělí svátost biřmování osmi našim farníkům. Přijďte se radovat, že Duch Svatý je v dějinách Církve stále přítomen a chce, abychom naplňovali jejich smysl.