Novinky

Zveme Vás na poutní mši svatou do kostela sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi. Bude se konat v neděli 28. července v 11 hodin. Stále více poutníků do Compostelly začíná svou cestu právě zde. Těšíme se na Vás!

Páteční tzv. Noc kostelů bude ve farnosti Praha-Zbraslav konána u Sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi, u Sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách a u Sv. Jiří ve Vraném.

Televize Noe ve spolupráci s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze (Publicistika), jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské, hledá zájemce o práci v médiích. Pro mladé křesťany (případně i pro sympatizanty křesťanství), kteří mají po maturitě a chtěli by zkusit práci v médiích, je výbornou příležitostí Akademie televize Noe.

Na podzim tohoto roku, patrně někdy v říjnu-listopadu, chceme pozvat některého s biskupů, aby v naší farnosti udělil svátost biřmování.

Divadelní představení spolku Zbraslavské pašije v sobotu 20. 4. od 14:30 se pro nepříznivou předpověď počasí překládá do interiéru kostela sv. Jakuba.

V neděli 21. dubna v 9:30 odslouží mši svatou generální vikář a pomocný biskup pražský Mons. Zdenek Wasserbauer, aby také požehnal nedávno instalované varhany. Zveme na tuto slavnost všechny farníky a příznivce dolnobřežanské kaple!

S radostí sdělujeme naší farní veřejnosti, že se podařilo sehnat do kaple sv. Máří Magdaleny varhany, které nahradí málo vyhovující a navíc pouze zapůjčený malý pozitivek. Varhany byly přivezeny z Holandska, kde přestaly sloužit díky zrušení bohoslužebného místa. Rok výroby 1965, jsou ve velmi dobrém stavu i díky varhanáři Janu Gregorovi ze...