Novinky

17.05.2018 21:42

Spirituál kvintet ve Vraném

V sobotu 26.5.2018 se ve Vraném uskuteční koncert skupiny SPIRITUÁL KVINTET
04.05.2018 08:38

PŘÍPRAVA DOSPĚLÝCH KE KŘTU

Zájemci o křest z řad dospělých, kteří se přihlásili u duchovního správce, se sejdou v neděli 13. května v 17 hodin v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi. V sobotu 19. 5. odpoledne budou oficiálně biskupem přijati mezi katechumeny zvláštním obřadem v katedrále sv. Víta. Křest samotný včetně svatého...
04.05.2018 08:38

NOC KOSTELŮ 25. 5. 2018

Jak jsme již oznámili, na Zbraslavi letos proběhne tato akce nikoli u Sv. Jakuba, ale ve hřbitovním (kdysi farním) kostele sv. Havla s tímto programem: 17:00 přivítání P. Karolem Laburdou, úvodní modlitba 17:15 exkurs do historie kostela sv. Havla 18:00 hudba v podání Zbraslavského chrámového...
24.04.2018 14:21

Pozvání na mše svaté v latinské tradiční formě

Zveme Vás do zbraslavského kostela sv. Jakuba Staršího, kde bude 1. a 8. května odpoledne v 16:30 u oltáře Zbraslavské madony sloužena mše svatá tak, jak se po staletí (zcela jistě již za Karla IV. a po celou dobu působení cisterciáků na Zbraslavi až do dob poměrně nedávných)...
22.04.2018 16:46

ZEMŘELA PANÍ ŠVEHLOVÁ

Pán života a smrti povolal k sobě vzácnou ženu, naši farnici paní Lydii Švehlovou, hudební pedagožku. Rozloučíme se s ní v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi v sobotu 28. dubna v 11 hodin. Parte viz zde.  
13.04.2018 17:28

ZVEME VÁS NA POUŤ DO VRANÉHO

U příležitosti čtvrtstoletí od milénia vranské obce, jehož se účastnili před 25 lety takové osobnosti jako + arciopat Anastáz Opasek, + arcibiskup Miloslav Vlk či + biskup Jaroslav Škarvada, jsme pozvali na neděli 22. 4. 16. hodinu nového břevnovského arciopata Prokopa Siostrzonka, aby sloužil v...
13.04.2018 11:06

Výsledek Velkopáteční sbírky

Do pokladničky v kostele na Zbraslavi odevzdali věřící a návštěvníci kostela celkem 2100 Kč, určených na podporu křesťanům, žijícím ve Svaté zemi. Podobná sbírka - na obnovu zničených domovů především křesťanů v Sýrii - bude z rozhodnutí České biskupské konference konána ve všech kostelích v neděli...
29.03.2018 16:41

Sváteční hudební doprovod

Ve zbraslavském kostele sv. Jakuba budou na Velký pátek 30. 3. při obřadech od 18 hodin zpívány chorální pašije. Ve Vraném účinkuje při obřadech velikonoční vigilie v sobotu 31. 3. od 19 hodin Sbor sv. Jiří. Na Hod Boží velikonoční 1. 4. v 11 hodin přednesou při mši svaté  místní sólisté, sbor...
20.03.2018 17:45

Kam ke zpovědi před svátky

Upozorňujeme věřící na zpovědní odpoledne v kostele sv. Václava na Smíchově. V pondělí 26. 3. je od 17 hodin možnost přijmout svátost smíření s výběrem nejméně 4 zpovědníků. V 17 h začíná souběžně kající liturgie, v 17:30 následuje mše svatá. V naší farnosti bude příležitost k svátosti smíření, jak...
19.03.2018 19:22

Výzva dospělým zájemcům o křest

Vybízíme všechny, kdo z řad dospělých uvažují o křtu, aby se co nejdříve přihlásili u otce Jana Gerndta, faráře. Slavnostní přijetí mezi katechumeny se koná začátkem června v katedrále sv. Víta. 

Vyhledávání

Kontakt

Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Staršího Praha-Zbraslav U Národní galerie č. 472
156 00 Praha 5 - Zbraslav
739 484 835 (P, Jan Gerndt)
606 682 306 (jáhen Vladimír Hudousek)
607 204 605 (P. Karol Laburda)