Novinky

Po nucené dvouleté přestávce pořádá naše farnost autobusovou pouť, jejímž cílem je poutní kostel Panny Marie ve Skokách na Karlovarsku. Smyslem je nejen společná modlitba, ale také prohloubení naší pospolitosti!

Na podnět od ČBK Vás zveme na prosebnou adoraci za mír na Ukrajině. Bude se konat ve středu 14. září od 8:30 do 9:00 v kostele sv. Jakuba na Zbraslavi (v 9 h následuje mše svatá) a týž den večer od 18:00 do 18:30 v kostele sv. Jiří ve Vraném a od 19:00 do 19:30 v kostele sv. Markéty ve Zvoli. Přijďte, spojme se v modlitbě! ...

Veni Sancte

23.08.2022

Tradiční prosba k Duchu Svatému na začátku školního roku zazní ve čtvrtek 1. září v 18 hodin v kapli sester karmelitek na Zbraslavi. Věřící rodiče i děti, zejména ze Zbraslavi, přijďte vyprosit světlo dětem i učitelům!

V neděli 24. července oslavíme sv. Máří Magdalenu mší svatou v 9 hodin v Dolních Břežanech. Celebrant: Mons. ThDr. Michael Slavík. Zveme Vás i na malé občerstvení po skončení mše svaté.

Patronku zvolského kostela oslavíme poutní mši svatou v neděli 17. července od 9:30. Příklad neohroženosti a stálosti antiochijské mučednice ať posílí vše, co se zdá umdlévat!

Po dobu uzavření zlatnického kostela se konají bohoslužby v dolnobřežanské kapli sv. Máří Magdaleny každou sobotu v 18 a každou neděli v 9 hodin. (Výjimečně může být mše svatá nahrazena jáhenskou bohoslužbou slova.) Poutní slavnost bude v neděli 24. 7. v 9:00, celebrantem Mons. Michael Slavík, metropolitní kanovník a biskupský vikář pro pastoraci.

V neděli 3. července přivítáme na Zbraslavi otce biskupa Zdenka Wasserbauera, generálního vikáře pražské arcidiecéze. Odslouží v 11 hodin mši svatou a pobude s námi i při následném farním obědě.