Farní káva aj.

Pravidelná setkávání věřících ve Zlatníkách bývají každou první neděli v měsíci po ranní bohoslužbě v budově bývalé fary. Ve středu po večerní mši svaté se konávají společné nešpory nebo jiný duchovní program dle ohlášení.