Farní káva

Farní káva se koná 1. neděli v měsíci po ranní mši svaté ve Zlatníkách.