40 dní pro Pána

14.02.2024

Tak zní program, jak jej zformulovali čeští biskupové pro letošní postní dobu. Ano, jak píše apoštol národů, žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať jsme tedy živí nebo mrtví, patříme Pánu. Vždyť právě proto Kristus umřel a vstal z mrtvých, aby se stal Pánem nad živými i nad mrtvými. Je ovšem rozdíl "jenom to tak nějak vědět", a skutečně uvědoměle svůj život do služeb Pána propůjčovat!

Když se opravuje nebo dokonce rekonstruuje dům, postupuje se zpravidla od interiérů k vnějšku (s výjimkou střechy...). I pro naši postní obnovu je stěžejní ta proměna ducha, proměna pohledu na Boha, lidi i věci, třebaže se to musí navenek také projevit. Začneme-li však zvnitřku, pak i ta vnější proměna bude pravdivá a nikoli křečovitá, a nebudeme podezíráni z pokrytectví.