Andělé

02.10.2022

Nejen naši strážci. Množství andělů (rozdělených dokonce do devíti kůrů) je tu ke službě Bohu, tzn. ke službě Jeho lásce, Jeho moci, Jeho kráse, Jeho dokonalosti. Těžko si pro člověka představit neviditelný, duchový svět. Víme minimálně to, že Michael a jeho andělé bojují proti Satanovi a jiným duchům zlým; andělé slouží Bohu k jeho záměrům a dílům, která jsou našim mohutnostem (zatím) nepřístupná.

Žádného z andělů však Bůh nestvořil k svému obrazu. To byl také důvod (dle mínění některých teologů) vzpoury části andělů: nebudeme sloužit někomu, kdo sám o sobě je méně dokonalý nežli my. Bůh nepodřídil budoucí svět andělům, čteme v listě Židům. Podřídil ho svému Synu, který se stal člověkem, jedním z nás. Skvělost a krása andělů nám dává tušit, jak je Bůh nesmírný a jak všechno převyšuje, ale ještě víc nás naplňuje úžasem, co čeká ty, kdo jsou sjednoceni s Božím Synem a v tomto sjednocení vytrvají.