Beáti

31.10.2023

Blahoslavení, blažení, šťastní ... Tak lze přeložit tento latinský výraz, který užil Ježíš v horském kázání. Zakoušíme-li zatím Boží království jen jako v zrcadle a nejasně, jak to vyjadřuje apoštol národů sv. Pavel, pak v cíli své cesty při osobním setkání s Bohem se všecko ukáže: ušlechtilé smýšlení i ušlechtilé skutky v celé své nádheře, hřích a zbabělost v celé své ubohosti. 

Ne všichni naši zemřelí jásají. Je mnoho těch, kteří došli u Boha milosti, ale musí se ještě zbavit následků svých pochybení. A proto je třeba se za ně modlit i za ně něco obětovat. Nejcennějším darem je mše svatá.