Bez Panny Marie?

03.05.2021

Nepovažuji se za žádného "mariánského specialistu", ale tolik vím, že jako potřebuje rodina a domácnost matku, nedovedu si představit Církev bez Panny Marie, duchovní život bez mariánské modlitby, vzbuzení naděje bez vědomí mocné Zastánkyně u Božího trůnu, útěchu bez pohledu na Pietu ....

Maria nestojí nad námi jakoby proti nám ("tváří k lidu"), ale kráčí s námi. V našem čele, tak jako kněz při tradiční mešní orientaci vede svěřený lid k Bohu. Ona tu je, protože s mateřskou láskou pečuje o bratry svého Syna, kteří putují ještě na této zemi. Sedí vedle mě, stojí vedle mě, klečí se mnou a vedle mě. Sv. Jan Pavel II. vždy našemu národu vzkazoval: Naše síla a jistota, a to v každé situaci, je v Kristu a v mocné přímluvě Panny Marie.