Biřmování ve Zvoli 20. 11.

15.11.2022

V neděli o slavnosti Krista Krále přivítáme ve Zvoli pražského generálního vikáře biskupa Zdenka Wasserbauera, který při mši svaté udělí svátost biřmování osmi našim farníkům. Přijďte se radovat, že Duch Svatý je v dějinách Církve stále přítomen a chce, abychom naplňovali jejich smysl.