Blahořečení

10.05.2021

Letos je tomu 300 let, co byl prohlášen za blahoslaveného kněz a mučedník Jan Nepomucký, někdejší generální vikář pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna, umučený za přímé účasti krále Václava IV. roku 1393. Beatifikace umožňuje veřejnou úctu v místech, kde dotyčný žil a zemřel. Kanonizace - prohlášení za svatého - pak rozšiřuje kult na celou církev. Ta proběhla u Jana roku 1729. (Je třeba ale podotknout, že některá zaběhnutá označení jako by tyto dva stupně nerespektovaly: kupř. "svatý archanděl Michael" nebyl nikdy oficiálně kanonizován, naproti tomu "blahoslavená Panna Maria" je určitě víc, než všichni řádně kanonizovaní světcové dohromady ...)

Úcta svatých je velmi užitečná, protože přes jejich příklad zas o něco lépe můžeme poznávat Božího Syna a působení Ducha Svatého v Církvi, do níž patříme stejně jako do ni patřili oni. Jako nemůže být hlava bez těla a tělo bez hlavy, tak nemůže být vnímán Kristus odděleně od církve a naopak. 

Nejkrásnější květ svatosti samozřejmě představuje Matka Boží Panna Maria. Svatý Augustin píše, že ještě víc než že přijala do svého lůna Slovo, nás uchvacuje, jak přijala slovo Boží do svého celého života. A to máme uskutečňovat podobně, ať už žijeme kdekoliv a kdykoliv.