Bolestná Matka Církve

14.09.2022

Drží na klíně zbičované umučené tělo svého Syna. Matka všech věřících. Matka a útočiště všech pronásledovaných, bezradných, nemocných, ale také těch, kdo duchovně ničí sami sebe, nebo páchají pohoršení a tak rozdírají Kristovo Tělo tajemné. Ona drží na klíně všechny zločince a hříšníky. 

Málokdy se zpodobňuje setkání Matky a Syna po jeho zmrtvýchvstání. Šlo by to ostatně těžko vystihnout. Sedmibolestná je nám daleko bližší, a pohled na ni utěšuje pláč a dává hojivý obklad na duchovní rány. Vy všichni, kdo přecházíte kolem, vizte, zda je nějaká bolest větší než moje!