Boží spravedlnost

15.06.2021

Nejvýš spravedlivý Bůh vše dobré odměňuje a vše zlé trestá. (druhá  se šesti základních pravd) Někdo se ptá, jak může nejvyšší dobrota trestat? Může; a to trestání je právě jedním z projevů dobroty! Určitě už jsme se setkali s tím, že když někdo spáchal těžký zločin, a uvědomil si, co způsobil, sám běží, aby se udal a vyloženě touží, aby ho mohl odpykat.  Prostě cítí, že tak je to správné. Až budeme všichni stát před Kristovým soudem, sami si nejspíš pravdivě vybereme, kam patříme ...

Výstižně stojí v Tomáškově katechismu, že Bůh sesílá zkoušky a utrpení proto, aby zlé potrestal, spravedlivé v dobrém utvrdil a v nebi je ještě více oblažil. 

Nemůže být žádná spravedlnost dokonalejší, než ta Boží, protože jen On všechno dokonale poznává, a také prostupuje svým nekonečným milosrdenstvím.