Chudé máte vždycky

25.03.2024

Překvapivá věta z pašijí: "Chudé máte vždycky a můžete jim prokazovat dobrodiní, kdy chcete. Mne však vždycky nemáte." Jako by se tu promítala podřízenost druhého "velkého" přikázání prvnímu. A také cíl našeho poslání: nikoli učinit tento svět ideálním, ale dosáhnout onoho světa. Summa lex salus animarum. Co by bylo člověku platno, kdyby získal celý svět, ale ztratil svou duši? Církev nemá "sloužit člověku", nebo dokonce "sloužit všem", ale sloužit Bohu; jistěže součástí té služby Bohu je ujímat se vdov a sirotků i těch nejslabších, ale není to cílem nebo dokonce jediným cílem!